ข้อบ่งชี้ของอัลตราซาวด์ในช่องท้องและวิธีการเตรียม - การวินิจฉัย

อัลตราซาวด์ในช่องท้องคืออะไรและทำอย่างไรตัวเลือกของบรรณาธิการ
การรักษามะเร็งเต้านม
การรักษามะเร็งเต้านม
อัลตราซาวด์หน้าท้องเป็นการทดสอบเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของช่องท้องซึ่งใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อดูอวัยวะภายในเช่นตับถุงน้ำดีตับอ่อนม้ามไตไตมดลูกรังไข่และกระเพาะปัสสาวะ . อัลตราซาวนด์สามารถอยู่ในช่องท้องทั้งหมดซึ่งจะมองเห็นอวัยวะทั้งหมดที่เป็นของแข็งหรือของเหลว แต่ยังสามารถระบุได้ว่าดีกว่าหรือด้อยกว่าเพื่อมุ่งเน้นเฉพาะอวัยวะในภูมิภาคที่ต้องการระบุโรคหรือการเปลี่ยนแปลงในอวัยวะเหล่านี้ บางส่วนของข้อบ่งชี้หลักของอัลตราซาวนด์รวมถึง: ระบุ tumours, cysts, nodules หรือ masses ในช่องท้อง สังเกตการปรากฏตัวของ