ผลึกปัสสาวะในเชิงบวก: เข้าใจความหมายและชนิดที่สำคัญ - การปฏิบัติทั่วไป

สิ่งที่อาจเป็นผลึกในปัสสาวะและอาการที่เป็นไปได้ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การรักษามะเร็งเต้านม
การรักษามะเร็งเต้านม
การปรากฏตัวของผลึกในปัสสาวะมักเป็นสถานการณ์ปกติและสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากนิสัยการกินปริมาณน้ำน้อยและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายเช่น อย่างไรก็ตามเมื่อคริสตัลมีความเข้มข้นสูงกว่าในปัสสาวะอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงโรคบางอย่างเช่นแคลคูลัสไตไตโรคปัสสาวะเป็นต้น คริสตัลนี้สอดคล้องกับการตกตะกอนของสารที่อาจมีอยู่ในร่างกายเช่นยาและสารประกอบอินทรีย์เช่นฟอสเฟตแคลเซียมและแมกนีเซียมตัวอย่างเช่น การตกตะกอนนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากหลายสถานการณ์เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะการเปลี่ยนแปลง pH ในปัสสาวะและความเข้มข้นของสารสูง ผลึกสามารถระบุได้ด้วยวิธีการทดสอบปัสสาวะเรียกว่า